FW-Techniek
foto kop FW-Techniek
10 jaar FW-Techniek
Geintegreerde veiligheid bij installatie en machine
Home  contact |  NEN1010 |  NEN3140 |  agrarisch |  NEN60204 |  CE |  machineveiligheid |  thermografie |  PV-installatie |

FW-Techniek - Ge´ntegreerde veiligheid bij installatie en machine

Elektrotechnische installaties

FW-Techniek bestaat 10 jaar en heeft een achtergrond van meer dan 40 jaar in de elektrotechniek.
Deze ervaring is opgedaan in verschillende diciplines, zoals engineering, service en onderhoud.
Deze kennis en ervaring zetten wij om in onze dagelijkse praktijk.
Lees meer
installaties

Metingen en inspecties:

 • Inspectie NEN 1010 en NEN 3140
 • Inspectie volgens eisen verzekering (bv. Agro-e of MKB-e)
 • Doorrekenen kortsluitstromen
 • Training toepassing NEN 1010 en NEN 3140
 • Net- en Poweranalyse
 • Vermogen- en Energiemetingen
 • Thermografie


Machines en apparaten

Het elektrotechnisch keuren van nieuwe machines en apparaten wordt vaak niet uitgevoerd volgens de daartoe aangewezen normen.
Als een apparaat onder de machinerichtlijn valt dient de elektrische uitrusting te worden ontworpen en getest (gekeurd) volgens de NEN-EN-IEC 60204-1.
FW-Techniek is lid van de normcommissie NEC44, die namens Nederland deelneemt in de ontwikkeling van deze norm.
Wij passen onze kennis toe door de machines in de fabriek, of op locatie te keuren volgens de juiste normen. Uiteraard passen wij de voorgeschreven metingen toe.
Denk dan aan metingen van continuiteit- en potentiaalvereffeningsleidingen met stromen tot 25 Ampere en hoogspanningstesten tot 3 kV.
Lees meer

machines

Machineveiligheid:

 • Risicobeoordeling volgens Machine- en ArbeidsmiddelenRichtlijn
 • Controle ontwerp machinerichtlijn
 • Inspectie NEN-EN-IEC 60204-1
 • CE-markering van machines en elektrisch materieel
 • Samenstellen Technisch Constructiedossier
 • Controleren TD (technisch dossier)en eventueel het schrijven van handleidingen
 • Periodieke inspectie volgens NEN-EN-IEC 60204-1 en NEN 3140
 • Thermografie
Overig

Overig

 • Thermografie
 • Poweranalyse
 • Energiemetingen
 • Geluidsmeting
 • Lichtmeting
 • Controlemetingen Noodverlichting
 • Controlemetingen lichtniveau verlichtingsinstallaties
 • Energielabel
 • Maatwerkadvies
Lees meer


wetgeving
arbeidsomstandighedenbesluit
laagspanningsrichtlijn (LVD)
machinerichtlijn 2006
arbeidsmiddelenrichtlijn
EMC-richtlijn
drukvaten van eenvoudige vorm
drukapparatuur
download ZIP bestand
contact en social media
contact

Bekijk ons profiel op LinkedIn
lidmaatschappen
Klik op het logo en controleer ons lidmaatschap

Wij nemen deel aan de normontwikkeling en zijn lid van de normcommissie NEN44, voor o.a. de NEN-EN-IEC 60204-1

FW-Techniek is lid van iKeur
gegevens
Meet-en Inspectiebedrijf FW-Techniek
Bezoekadres:
Elektraweg 5
3144 CB Maassluis
Postadres:
Postbus 199
3140 AD Maassluis

T: 010 - 592 44 78
F: 010 - 592 73 92
E: info@fwtechniek.nl
© 2005-2014 FW-Techniek